Indmeldelse

INDMELDELSE

 

Indmeldelse kan ske til Mads Nielsen på: kassemester@fckfcbms.dk, ellers mød op ca. 90 min. før en FCK hjemmekamp på vores mødested, som nævnt på forsiden på denne hjemmeside, så kan indmeldelse ske der.

Det koster den nette sum af 50,-/Årligt at være medlem i FCKFC-BMS.

Pengene kan betales kontant til ved indmeldelse eller indbetales på vores konto i Nordea Bank
Reg.nr.: 2314, Kontonr.: 8894 450 321.